İletişim

Çevreyle Dost Olmak

 

İnnores Yuntdağ RES

 

150.000 ton CO2’nin atmosfere salınımını yapmaksızın elektrik üreten bu tesis için Gold VER sertifikası alınmıştır.

 

 

Kores Kocadağ RES

 

57.000 ton CO2’nin atmosfere salınımını yapmaksızın elektrik üreten bu tesis için Gold VER sertifikası alınmıştır. 

 

 

Geres RES

 

67.500 ton CO2’nin atmosfere salınımını yapmaksızın elektrik üreten bu tesis için Gold VER sertifikası alınmıştır. 

 

 

Bergres RES

 

175.000 ton CO2’nin atmosfere salınımını yapmaksızın elektrik üreten bu tesis için Gold VER sertifikası alınmıştır. 

 

 

Copyright© 2014 Dost Energy - All rights reserved.