İletişim

Dost Kimdir, Ne Yapar?

 

Dost Enerji,

 

Aralık 2006 tarihinde, Murat Vargı (MV Holding), Muzaffer Akpınar (Portmobil) ve Ruhi Doğusoy’un ortaklığıyla kurulmuştur. Şirketin hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarında 250 MW’lık bir kurulu güce sahip olmaktır. Bu amaçla, öncelikle rüzgar enerjisi alanına odaklanılmıştır.

 

Dost Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. operatif şirketlere sahip olmayı hedeflemektedir. İlk yatırımını, İzmir ili Bergama ilçesi Yuntdağ bölgesinde İnnores Elektrik Üretim A.Ş. ile gerçekleştirmiştir. Mart 2008 tarihinde üretime başlayan İnnores Elektrik Üretim A.Ş. 60 MW kurulu gücü ile yıllık 214.000.000 kWh elektrik enerjisi üretmektedir. Dost Enerji’nin Yuntdağ projesi ile üreteceği elektrik yılda 150.000 ton karbondioksit salınımını engellenmektedir.

 

Şirket ikinci yatırımını, İzmir ili Urla ilçesi Birgi yöresinde Kores Kocadağ Rüzgar Enerji Santrali Üretim A.Ş. ile gerçekleştirmiştir. 2009 tarihinde üretime başlayan tesis 25 MW kurulu gücü ile yıllık 87.500.000 kWh elektrik enerjisi üretmektedir. Dost Enerji’nin Kores projesi ile üreteceği elektrik yılda 57.000 ton karbondioksit salınımını engellenmektedir.

 

Dost Enerji’nin işletmeye alınan üçüncü yatırımı Manisa ili Kırkağaç ilçesi sınırları içerisinde bulunan Geres Elektrik Üretim A.Ş.’dir. 2014 yılının Mayıs ayı başında devreye alınan bu santralin kurulu gücü 30 MW'tır. Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı 110.000.000 kWh olan santralde, yıllık CO2 salınımı tasarrufu miktarı 67.500 tondur.

 

Dost Enerji’nin dördüncü ve son yatırımı İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bergres Elektrik Üretim A.Ş.’dir. 2017 yılının Mayıs ayı başında devreye alınan bu santralin kurulu gücü 69,95 MW'tır. Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı 244.825.000 kWh olan santralde, yıllık CO2 salınımı tasarrufu miktarı 175.000 tondur.

 

Dost Enerji, yenilenebilir enerji alanında rüzgar enerjisi ile başladığı yatırımlarına devam ederek, yakın zamanda ilk hedef olan 250 MW kurulu güce ulaşmayı planlamaktadır. Büyüme hedeflerini gerçekleştirerek, temiz enerji üreterek dünyanın yaşanabilir olarak korunmasına da katkıda bulunmayı sürdürecektir.

 

 

VİZYONUMUZ

 

Yenilenebilir enerji, Türkiye'de ve Dünya'da artan ekolojik bilinçle doğru orantılı olarak önem kazanmaktadır. Bu alanda Türkiye merkezli bölgesel yatırımlar yapmak şirketimizin varoluş nedenidir.

 

 

MİSYONUMUZ

 

Dost Enerji, yenilenebilir alanda, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeliyle temiz Dünya'ya katkıda bulunacak, bu alanda örnek oluşturan girişimlerden biri olacaktır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

 

 

Copyright© 2014 Dost Energy - All rights reserved.